API PG – opis usługi

API PG

API PG jest interfejsem programistycznym umożliwiającym dwustronną komunikację centralnej bazy Uczelni z aplikacjami zewnętrznymi.
 

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest dla twórców aplikacji internetowych, które mają wymieniać dane z centralną bazą Uczelni.

Jak uzyskać dostęp?

Zarządzający projektem oprogramowania powinien złożyć w Helpdesku CUI wniosek deklarujący zainteresowanie korzystania z API PG, co w dalszej konsekwencji prowadzić będzie do uzgodnień technicznych w zakresie wymiany danych.

Gdzie znaleźć pomoc?

Zgłoszenia i zapytania z zakresu API PG kierować należy do Zespołu Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.