Głosowania PG | Politechnika Gdańska

Głosowania PG

Aplikacja internetowa służąca do przeprowadzania anonimowych głosowań w czasie rzeczywistym – w trybie zdalnym. Dostęp do aplikacji wymaga zalogowania danymi takimi jak do Moja PG. Każdy pracownik może inicjować głosowanie i przeprowadzać głosowanie. Rozwiązanie jest dedykowane zwłaszcza obradom takich ciał kolegialnych, jak: Senat PG, Rady dyscyplin, Rady wydziałów, komisje itp.

Dla kogo?

Elektroniczne głosowania mogą uruchamiać wszyscy pracownicy Uczelni posiadający centralne konto PG. Uczestniczyć w głosowaniach mogą również wszyscy pracownicy PG, a po 6 maja 2020 – także studenci.

Jak uzyskać dostęp?

Wystarczy przejść pod adres glosowania.pg.edu.pl i zalogować się. Zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek internetowych, takich jak: Mozilla Firefox, Chrome, Opera w zaktualizowanej wersji.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.