Dysk PG | Politechnika Gdańska

Usługa Dysk PG umożliwia przechowywanie, udostępnianie pojedynczym osobom lub zespołom oraz synchronizację zasobów plikowych u klientów końcowych (umieszczonych na serwerze). W ustalonej wcześniej lokalizacji na własnym komputerze umieść pliki oraz foldery, a zostaną one zsynchronizowane z serwerem Dysk PG. Dostępne jest oprogramowanie dla klientów końcowych dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows, Android, iOS. Rozwiązania nie należy mylić z funkcjonalnością wirtualnego dysku w kliencie pocztowym webmail.pg.edu.pl.
Dysk PG stanowi odpowiednik dla takich rozwiązań jak OneDrive, Google Drive czy Dropbox.

Dla kogo?

Usługa nie jest ogólnodostępna dla społeczności PG, lecz korzystają z niej wskazani pracownicy zainteresowanych jednostek organizacyjnych Uczelni. Ponadto Dysk PG stanowi usługę płatną, w zależności od wielkości posiadanego woluminu do przechowywania zasobów (opłata pokrywa koszty działania sprzętu).

Jak uzyskać dostęp?

W przypadku zainteresowania korzystania z usługi, kierownik jednostki org. (lub osoba pełniąca podobną funkcję, reprezentująca daną jednostkę) powinien przesłać wniosek przez Helpdesk.

Pracownicy posiadający już dostęp do usługi, mogą się do niej zalogować pod adresem drive.pg.edu.pl. Rozwiązanie dostępne jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet oraz w sieci politechnicznej.

Gdzie znaleźć pomoc?

Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.