Dnia 29 sierpnia 2016 r. wygasła ważność dotychczas udostępnianego certyfikatu głównego PG, który obowiązywał przez 10 lat. W związku z tym zalecamy, aby przejść na użytkowanie nowego certyfikatu głównego. Poniżej udostępniamy nowy certyfikat główny.

Nowy certyfikat główny – opis certyfikatu

Centrum certyfikacji

  • Ważny od 20.06.2016 do 17.06.2031
  • Wystawiony dla: PG Root CA przez: PG Root CA
  • Odcisk sha1: 44 a5 e9 ff 04 79 52 d6 8e 85 05 a6 9d dd 6c 91 d4 5a 85 c7 (wielkość liter nie ma znaczenia)

Jak uzyskać certyfikat?

Certyfikat udostępniany jest w dwóch najbardziej popularnych formatach. Należy wybrać jeden z linków:

  • Format CER/DER - pg-ca.der (dla systemów Windows, dla potrzeb poczty e-mail, dla sieci Eduroam)
  • Format PEM - pg-ca.pem (dla systemów Unix/Linux, dla urządzeń z systemem Android, dla OpenVPN)

Aby zapisać certyfikat na dysku, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym linku powyżej i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako... lub Zapisz link jako... albo podobną opcję.

Dotychczasowy „stary” certyfikat główny – opis certyfikatu  (Rozwiń)

Jak zainstalować i korzystać z certyfikatu?

Pobrany certyfikat należy następnie zainstalować lub umieścić w komputerze we właściwym miejscu, zależnie od potrzeb:

  • Dla uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową Eduroam w systemach rodziny Windows, certyfikat należy zainstalować w tzw. magazynie typu Zaufane główne urzędy certyfikacji.
  • Dla uzyskania połączenia VPN z siecią politechniczną, w systemach rodziny Windows certyfikat należy umieścić w folderze config programu OpenVPN.

Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji na stronie pomoc.pg.edu.pl/certyfikaty, osobno dla systemów rodziny Windows i Linux.