Szanowni Państwo,

w sprawach dotyczących zamówień publicznych prosimy kontaktować się z Sekretariatem CUI:

Gmach Główny, pokój 273  
e-mail: cui@pg.gda.pl
telefon: +48 58 347-14-63
faks: +48 58 347-14-90

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (w dni robocze).

Zamówienia publiczne w roku 2016


Informujemy, że można jeszcze składać zamówienia w prawach opcji do postępowania SI-OS-2016-1:

ZP/115/055/D/2016
A. małogabarytowe komputery przenośne – do dnia 3.02.2017 r.
B. komputery stacjonarne i przenośne – do dnia 3.02.2017 r.
C. urządzenia peryferyjne i wyposażenie – do dnia 21.01.2017 r.
D. Urządzenia sieciowe - do dnia 16.01.2017

ZP/118/055/D/16
Oprogramowanie systemowe, użytkowe i graficzno-edytorskie do 30.1.2017 r.

Dokumenty związane z SI/OS/2016/1 zamieszczone są w Repozytorium pod adresem:
- do pisma przewodniego
https://repos.pg.gda.pl/d/00d
- do folderu z Dokumentami do jednostek (wnioski i katalog)
https://repos.pg.gda.pl/d/yy2
- do folderu z Umowami i formularzami rzeczowo-cenowymi
https://repos.pg.gda.pl/d/rf6

Można już składać zamówienia w prawach opcji do postępowania SI/OS/2016/2:
Postępowanie ZP/227/055/D/16
A. małogabarytowe komputery przenośne – do dnia 29.05.2017 r.
B. komputery stacjonarne i przenośne – do dnia 6.06.2017 r.
C. urządzenia peryferyjne i wyposażenie – do dnia 25.05.2017 r.

Postępowanie ZP/262/055/D/16
Urządzenia sieciowe – do dnia 25.05.2017 r.

Postępowanie ZP/230/055/D/16
Oprogramowanie systemowe, użytkowe i graficzno-edytorskie – do dnia 2.05.2017 r.

Dokumenty związane z SI/OS/2016/2 zamieszczone są w Repozytorium pod adresami:
- do pisma przewodniego
https://repos.pg.gda.pl/d/ed2
- do folderu z Dokumentami do jednostek (wnioski i katalog)
https://repos.pg.gda.pl/d/dy5
- do folderu z Umowami i formularzami rzeczowo-cenowymi
https://repos.pg.gda.pl/d/zqf

Proszę o zwrócenie uwagi czy zamówienie nie jest składane przy stanie zerowym (złożone w ten sposób zamówienie nie zostanie zrealizowane!). System pozwala na złożenie zamówienia nawet jeżeli w prawie opcji nie ma już zamawianego urządzenia/oprogramowania.


W roku 2016 przewidziane są dwa postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe.

Harmonogramy pierwszej oraz drugiej edycji postępowań przetargowych podane są w tabelach poniżej.

Odmiennie niż w latach ubiegłych wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura. Jednostki administracji centralnej nie posiadające dostępu do systemu eKwestura składają wnioski zakupowe na dedykowanym formularzu dostępnym w Repozytorium. Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.

Termin składania wniosków zakupowych dla drugiej edycji postępowań upływa w dniu 12.07.2016 r.

 

Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/16/2 i OS/16/2
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego (poz. 1, 2 i 3) do 28.06.2016 r.
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 12.07.2016 r.
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 8.08.2016 r.
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 31.10.2016 r.
dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 5.12.2016 r.
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

Dokumenty dot. realizacji zbierania zamówień do przetargów SI/16/2 i OS/16/2 dostępne są w Repozytorium Dokumentów.

 


Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/16/1 i OS/16/1
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin Uaktualnienie terminu
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego (poz. 1, 2 i 3) do 22.02.2016 r.  
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 9.03.2016 r.  
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 5.04.2016 r.  
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 8.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 13.07.2016 r. sukcesywnie do 5.08.2016
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy  
Uwaga: postępowanie na część E (serwery) zostało wznowione (z uwagi na brak ofert w I edycji postępowania na SI) – w postępowaniu ZP/172/055/D/16, planowane otwarcie ofert 25.07.2016 r.

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

Dokumenty dot. realizacji zbierania zamówień do przetargów SI/16/1 i OS/16/1 dostępne są w Repozytorium Dokumentów.