eNauczanie – opis usługi

eNauczanie

eNauczanie jest usługą wspierającą metody nauczania na odległość (e-learning), dostępną dla studentów i nauczycieli poprzez przyjazny interfejs w oknie przeglądarki internetowej. Bazę techniczną eNauczania na PG zapewnia popularna platforma Moodle.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest studentom i pracownikom PG posiadającym aktywne konta w systemie Moja PG.

Usługa oferuje również zasoby ogólnodostępne dla społeczeństwa – w takim wypadku może być wymagane logowanie do Moodle za pomocą tzw. lokalnych kont Moodle (czyli kont niepowiązanych z rolą studenta czy nauczyciela akademickiego).

Jak uzyskać dostęp?

Główną witryną internetową eNauczania jest strona pod adresem enauczanie.pg.edu.pl. Materiały dydaktyczne dla studentów na platformie Moodle zlokalizowane są natomiast na stronie enauczanie.pg.gda.pl. W momencie, gdy system zażąda zalogowania, studenci oraz nauczyciele akademiccy PG powinni wybrać opcję Logowanie kontem politechnicznym, po czym powinni podać login oraz hasło analogiczne jak do systemu Moja PG.

Osoby niezwiązane z Uczelnią, które chciałyby przeglądać zasoby otwarte, w momencie gdy system zażąda zalogowania, powinni wybrać opcję Zaloguj się za pomocą konta moodle, po czym należy postępować wg informacji na ekranie.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomoc.pg.gda.pl/enauczanie.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.