Elektroniczny Obieg Dokumentów – opis usługi

EOD

W sieci politechnicznej usługa zapewnia pracownikom PG dostęp do procesu obiegu dokumentów, dzięki czemu mogą oni uzyskiwać informacje o pismach wchodzących i wychodzących, podejmować czynności na dokumentach czy też zapoznawać się z bieżącym statusem pisma.

W sieci zewnętrznej usługa udostępnia w sposób otwarty i nieodpłatny materiały archiwalne: prace naukowe, historyczne dokumenty związane z PG, patenty, wycinki z ówczesnej prasy itp.

Dla kogo?

Usługi w sieci wewnętrznej oferowane są pracownikom PG posiadającym aktywne konto w systemie Moja PG.

Usługa w sieci zewnętrznej przeznaczona jest dla ogółu społeczeństwa.

Jak uzyskać dostęp?

Usługi świadczone w systemie w sieci wewnętrznej PG dostępne są pod adresem eod.pg.gda.pl.

Dane ogólnodostępne dla społeczeństwa prezentowane są na stronie pg.edu.pl/dzial-obiegu-i-archiwizacji-dokumentow/earchiwum.

Gdzie uzyskać pomoc?

W najbliższym czasie udostępniona zostanie instrukcja obsługi dla użytkowników przygotowana przez Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów.

Aktualnie wsparcie świadczone jest za pośrednictwem Zespołu Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.